Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94017
Τίτλος
Αξιοποίηση μοριακών δεδομένων των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων στην θεραπεία του καρκίνου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 10 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
4 - 10 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΙΖΙΡΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες