Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94028
Τίτλος
Γεωφυσικές μετρήσεις ηλεκτρικής τομογραφίας στην επιφάνεια και μεταξύ γεωτρήσεων ως συμβολή στην υδρογεωλογική έρευνα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 10 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
4 - 3 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΟΥΡΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ., ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑ., ΝΙΒΟΡΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ., ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ., ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑ.