Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94043
Τίτλος
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Frontline Tri-Act στην πρόληψη της φυσικής μετάδοσης της Dirofilavia immitis σε σκύλους σε συνθήκες υπαίθρου.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες