Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94057
Τίτλος στα Ελληνικά
Συνέδριο: "11ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής"
Τίτλος στα Αγγλικά
Convention: "11th Panhellenic Scientific Chemical Engineering Conference"
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
4 - 10 - 2016
Ημερομηνία λήξης
30 - 9 - 2017
Τμήμα έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΑΣΠΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες