Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94078
Τίτλος
Εκσυγχρονικσμός και αναβάθμιση του ψηφιακού ραδιο-δικτύου τηλε-μετρήσεων ΔΕΣΕΝΕΤ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 11 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΗΜ.