Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94085
Τίτλος
Εμβρυομητρική Ιατρική.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
25 - 10 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΨΑΡΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕ.