Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94085
Τίτλος στα Ελληνικά
Εμβρυομητρική Ιατρική.
Τίτλος στα Αγγλικά
Fetomaternal Medicine.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Ημερομηνία έναρξης
25 - 10 - 2016
Ημερομηνία λήξης
31 - 10 - 2017
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες