Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94088
Τίτλος
Συμμετοχή στην καθοδηγητική επιτροπή του προγράμματος "LIFE12 NAT/GR/000539 - JunEx"(Αποκατάσταση και διατήρηση του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας *9562 Ελληνικά Δάση Αρκεύθου στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών, Ελλάδα)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 10 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
15 - 6 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες