Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94090
Τίτλος στα Ελληνικά
Επιμόρφωση θεολόγων καθηγητών Β/βάθμιας και διδασκάλων Α/βάθμιας εκπαίδευσης και κληρικών στην Ελληνική γλώσσα των νευμάτων για την αξιοποίηση της στην εκπαιδευτική πράξη και λατρεία της Εκκλησίας
Τίτλος στα Αγγλικά
Training for the professors of religious studies of the secondary education and the teachers of primary education and the priests in the Greek sign language for the utilization in education and worship of the church
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών - Δια Βίου Μάθησης
Ημερομηνία έναρξης
1 - 11 - 2016
Ημερομηνία λήξης
31 - 5 - 2017
Τμήμα έργου
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΑΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑ.