Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94109
Τίτλος
Φύλαξη, αρχειοθέτηση και διατηρηση σε εργαστηρικές συνθήκες σπερμάτων των ειδών χλωρίδας Dianthus formanekii, Dianthus tenuiflorus και Verbascum dingleri τα οποία έχουν συλλεχθεί από πληθυσμούς κατά μήκος της χάραξης του αγωγού φυσικού αερίου TAP
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
28 - 9 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
27 - 9 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΚΑΝΑΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες