Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94117
Τίτλος
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης εκτροφών μικρών μηρυκαστικών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 10 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
9 - 2 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΡΣΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ROSE IAN - JAMES LAW.