Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94129
Τίτλος
Πειραματική χορήγηση του σκευάσματος OPTIPRIME oral susp. σε κρεοπαραγωγά ορνίθια για τη μελέτη καταλοίπων στους ιστούς τους.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 10 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
17 - 10 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓ., ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΙΜ., ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤ.