Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94157
Τίτλος
Πρωτεομική και μεταβολομική μελέτη των αλληλεπιδράσεων των φυτών με επιβλαβείς οργανισμούς- Υποέργο 16 της Πράξης "Αναβάθμιση του φυτικού πλούτου (PlantUp)”
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2014-2020
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2021
Συνέταιροι:
9
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΗ ΡΗΓΙΝΗ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΟΥΡΙΕΒΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΕΡ., ΣΑΔΕΡΛΑΝΤ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΛ.