Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94158
Τίτλος
Συνθετική βιολογία:Από την τεχνολογία-ομικής στη μηχανική γενετική Υποέργο 6 Πράξης OMIC-ENGINE
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2014-2020
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2021
Συνέταιροι:
8
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΟΛΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧ., ΡΙΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.