Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94176
Τίτλος
Μελέτη υπολογιστικής ρευστοδυναμικής του συστήματος έγχυσης του αντιδραστηρίου της πιλοτικής εγκατάστασης του έργου LIFE15ENVGR000338
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 11 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΛΦΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΟΥΒΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥ., ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΓΕΩ., ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΑ.