Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94178
Τίτλος
HIV λοίμωξη και συννοσηρότητες σε ασθενείς που γηράσκουν με την λοίμωξη και σε ασθενείς που διαγιγνώσκονται σε ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
9 - 11 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
8 - 9 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΑΝΔ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες