Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94180
Τίτλος
Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής (Π.Ε.ΣΦ.ΦΑ.)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
16 - 11 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
15 - 5 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες