Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94209
Τίτλος
Γεωφυσικές μετρήσεις σε τμήμα της οδού Συκιάς - Παλατισίων, Δήμου Βεροίας.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
23 - 11 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
22 - 1 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΟΥΡΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες