Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94232
Τίτλος
Συνέδριο: "ΙΕ' Διεθνής Συνάντηση Τομέα ΜΝΕΣ με τίτλο "Περάσματα, μεταβάσεις, διελεύσεις: όψεις μίας λογοτεχνίας εν κινήσει""
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
13 - 12 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΙΑΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες