Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94237
Τίτλος
Μελέτη παρατήρησης της χρήσης του Repatha σε Ευρωπαίους ασθενείς με υπερλιπιδαμία μέσω σειριακής ανασκόπησης του ιατρικού τους φακέλου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 11 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2021
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΖΙΟΜΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ., ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑ.