Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94256
Τίτλος
Γεωβάση εδαφολογικών δεδομένων περιοχών καλλιεργειας καπνού ανατολικού τύπου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 12 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
13 - 10 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΙΣΟΠΟΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΝΑ ΣΩΤ., ΜΠΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟ., ΣΥΛΛΑΙΟΥ - ΜΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΔΥ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ.