Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94266
Τίτλος
διάρκειας 12 μηνών, ανοικτής χορήγησης μελέτη με σκοπό την αξιολόγηση της ασφάλειας και της ανοχής της πρεγκαμπαλίνης ως επικουρικής θεραπείας σε παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας 1 μηνός έως 13 ετών με επιληπτικές κρίσεις εστιακής έναρξης, καθώς και σε παιδιατρικούς και ενήλικες ασθενείς ηλικίας 5 έως 656 ετών με πρωτοπαθείς γενικευμένες τονικλονικές επιληπτικές κρίσεις
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
16 - 5 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
28 - 2 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες