Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94274
Τίτλος
Διάρκειας 24 εβδομάδων, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη , νοικτή, παράλληλων ομάδων μελέτη που συγκρίνει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του Toujeo και του Tresiba σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που δεν έχουν λάβει προηγουμένως ινσουλίνη, οι οποίοι δεν εκλέγχονται επαρκώς με απο στόματος χορηγούμενα αντιδιαβητικά φάρμακα αγωνιστή του υποδοχέα GLP-1
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 12 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες