Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94285
Τίτλος
Δεδομένα καθημερινής κλινικής πράξης για τη δραστικότητα της παριταπρεβίρης/r - ομπιτασβίρης +_ ντασα,πουβίρης +_ ριμπαβιρίνης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C - Μελέτη παρατήρησης στην Ελλάδα.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες