Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94294
Τίτλος
Προσδιορισμός των σημαντικών κριτηρίων για την επιλογή των προϊόντων rFVIII, βάσει κλινικών δεδομένων και εμπειρίας και περιβαλλοντικών συνθηκών στην Ελλάδα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 12 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
15 - 2 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΑΡΥΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες