Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94299
Τίτλος
Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων, διεργαστηριακή σύγκριση αποτελεσμάτων, επιστημονική υποστήριξη και συμμετοχή στην ομάδα διασφάλισης ποιότητας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 1 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
30 - 1 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑ., ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑ., ΠΑΓΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩ.