Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94306
Τίτλος
Διϊδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Δίκαιο και Οικονομικά"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
13 - 12 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2023
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΝΟΜΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΚΛΑΒΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΝΕΝΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ., ΝΤΟΓΚΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟ., ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΕ., ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕΡ.