Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94314
Τίτλος
Σεμινάρια επιμόρφωσης σε θέματα ολικής διαχείρισης της ποιότητας στη βιομηχανία τροφίμων.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών - Δια Βίου Μάθησης
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
31 - 1 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΡΤΖΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΚ.