Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94324
Τίτλος στα Ελληνικά
Αξιοποίηση και διάχυση αποτελεσμάτων έρευνας στην κατασκευή και διαχείριση οδικών έργων
Τίτλος στα Αγγλικά
Exploitation and dissemination of research results in the construction and management of road projects
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Ημερομηνία έναρξης
31 - 1 - 2017
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2018
Τμήμα έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Κατάσταση
Κίνηση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες