Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94334
Τίτλος
Γεωφυσική διασκόπηση σε οικόπεδο της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα, στην Αμάρυνθο Εύβοιας.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
9 - 2 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
8 - 5 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΟΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες