Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94337
Τίτλος
Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των κλινικών πρακτικών και την ετήσια παρακολούθηση ανά ασθενή, καθώς και την επίδραση στην ποιότητα των ασθενών με τη χρήση κατάλληλων ερωτηματολογίων για το Σύνδρομο Hunter
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 12 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
19 - 12 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες