Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94342
Τίτλος στα Ελληνικά
Συνέδριο: "Υγιεινή και ασφάλεια σε ερευνητικά εργαστήρια"
Τίτλος στα Αγγλικά
Convention: "Hygiene and safety in research laboratories"
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Ημερομηνία έναρξης
7 - 2 - 2017
Ημερομηνία λήξης
31 - 7 - 2017
Τμήμα έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΖΗΜΟΥ - ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ ΡΩΞΑΝΗ ΔΙΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες