Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94355
Τίτλος
Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 2 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΡΑΚΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες