Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94358
Τίτλος
Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο μελέτη φάσης 3 παράλληλων ομάδων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του LCZ696 συγκριτικά με τη ραμιπρίλη στη θνητότητα και νοσηρότητα σε ασθενείς υψηλού κινδύνου μετά απο οξυ έμφραγα του μυοκαρδίου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
9 - 2 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες