Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94371
Τίτλος
Ελαστογραφία σε μη προθεραπευμένους ασθενείς σε χρόνια ηπατίτιδα C, γονοτύπων 1 και 3.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΙΓΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΣΙΑ ΧΡΗ.