Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94377
Τίτλος
Επιμορφωτική διημερίδα: "Πειραματική γλωσσολογία & γλωσσολογία σωμάτων κειμένων"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
21 - 2 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΑΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΧΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩ.