Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94384
Τίτλος στα Ελληνικά
Μη παρεμβατική, προοπτική μελέτη κοορτής για τη συλλογή στοιχείων στη συνήθη κλινική πρακτική σχετικά με το ποσοστό επίτευξης θεραπευτικού στόχου, συμμόρφωσης και μοτίβων χρήσης του adalimumab σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας στην Ελλάδα
Τίτλος στα Αγγλικά
A non-interventional prospective cohort study to provide real-world evidence on the treatment goal achievement rate, adherence to and utilization patterns of adalimumab in patients with moderate to severe plaque psoriasis in Greece
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
4 - 7 - 2016
Ημερομηνία λήξης
30 - 4 - 2018
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΤΣΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες