Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94385
Τίτλος
Μια προοπτική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της ποιότητας της ζωής, των αποτελεσμάτων που αναφέρθηκαν απο ασθενείς και της ασφάλειας σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα - διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση οι οποίοι λαμβάνουν αλεμτουζουμάμπη (LEMTRADA) στην καθημερινή κλινική πράξη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 2 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΕΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ., ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΣ., ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥ.