Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94386
Τίτλος στα Ελληνικά
Τυχαιοποιημένη, ανοικτής θεραπείας (τυφλή για τον χορηγό), ελεγχόμενη με δραστική ουσία, παράλληλων ομάδων, πολυκεντρική, κατευθυνόμενη απο συμβάντα μελέτη Φάσης 3 σε ασθενείς με αναιμία σχετιζόμενη μ εχρόνια νεφρική νόσο που δεν υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του daprodustat σε σύγκριση με τη δαρβεποετίνη άλφα
Τίτλος στα Αγγλικά
A phase 3, randomized, open-label (sponsor-blind), active- controlled, parallel-group, multi-center, event driven study in non-dialysis subjects with anemia associated with chronic kidney disease to evaluate the safety and efficacy of daprodustat compared to darbepoetin alfa
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Ημερομηνία έναρξης
21 - 2 - 2017
Ημερομηνία λήξης
31 - 5 - 2021
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Κίνηση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ., ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΣΜΗΝΗ ΠΑΝ.