Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94386
Τίτλος
Τυχαιοποιημένη, ανοικτής θεραπείας (τυφλή για τον χορηγό), ελεγχόμενη με δραστική ουσία, παράλληλων ομάδων, πολυκεντρική, κατευθυνόμενη απο συμβάντα μελέτη Φάσης 3 σε ασθενείς με αναιμία σχετιζόμενη μ εχρόνια νεφρική νόσο που δεν υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του daprodustat σε σύγκριση με τη δαρβεποετίνη άλφα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
21 - 2 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ., ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΣΜΗΝΗ ΠΑΝ.