Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94387
Τίτλος στα Ελληνικά
Τυχαιοποιημένη, ανοικτής θεραπείας (τυφλή για τον χορηγό), ελεγχόμενη με δραστική ουσία, παράλληλων ομάδων, πολυκεντρική, κατευθυνόμενη από συμβάντα μελέτη Φάσης 3 σε ασθενείς με αναιμία σχετιζόμενη με χρόνια νεφρική νόσο που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του daprodustat σε σύγκριση με ανασυνδιασμένη ανθρώπινη ερυθροποιητίνη, κατόπιν αλλαγής θεραπείας από παράγοντες διέγερσης της ερυθροποιητίνης
Τίτλος στα Αγγλικά
A phase 3 randomized, open - label, (sponsor-blind), active-controlled, parallel-group, multi-center, event driven in dialysis subjects with anemia associated with chronic kidney disease to evaluate the safety and efficacy of daprodustat compared to recombinant human erythropoietin, following a switch from erythropoietin-stimulating events
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Ημερομηνία έναρξης
16 - 2 - 2017
Ημερομηνία λήξης
30 - 6 - 2020
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Κίνηση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες