Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94392
Τίτλος
Σταθεροποίηση της λιγνίνης έναντι αναγωγικής αποδόμησης λόγω έκθεσης σε υπεριώδη ακτινοβολία με τη χρήση αμιδικών σταθεροποιητών και UV σταθεροποιητών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ.