Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94397
Τίτλος
Εξακολούθηση έρευνας σχετικής με την χρήση επικαλύψεων HVOF σε δείγμα GG σε υψηλές θερμοκρασίες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
21 - 12 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
21 - 4 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΚΟΡΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΩΝ., ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΙΩΑ., ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜ.