Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94404
Τίτλος
Μια προοπτική, πολυκεντρική, μη τυχαιοποιημένη παρεμβατική μελέτη για την αξιολόγηση ενδοπρόθεσης που ελκύει σιρόλιμους, με βιοαποδομήσιμο πουμερές, ως προς τη διαδερμική στεφανιαία επαναγγείωση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες