Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94431
Τίτλος
Μια προοπτική, τυχαιοποιημένη διεθνής, πολυκεντρική, δυο σκελών ελεγχόμενη ανοικτής επισήμανσης μελέτη της ριοσιγουάτης σε ασθενείς με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (PAH), οι οποίοι λαμβάνουν σταθερή δόση αναστολέων φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE-5i) με ή χωρίς ανταγωνιστή των υποδοχέων της ενδοθηλίνης (ERA) αλλά χωρίς επίτευξη του θεραπευτικού στόχου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 2 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
29 - 2 - 2020
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙ., ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕ.