Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94443
Τίτλος στα Ελληνικά
Θεσμοί του Βυζαντινου και Μεταβυζαντινού Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου
Τίτλος στα Αγγλικά
Institutions of Public and Private Byzantine and Post-Byzantine Law
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών - Δια Βίου Μάθησης
Ημερομηνία έναρξης
14 - 3 - 2017
Ημερομηνία λήξης
28 - 2 - 2018
Τμήμα έργου
ΝΟΜΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΔΑΦΝΗ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες