Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94449
Τίτλος
Μια προοπτική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της ποιότητας της ζωής, των αποτελεσμάτων που αναφέρθηκαν από ασθενείς, και της ασφάλειας σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση που είναι υπό θεραπεία με alemtuzumab (LEMTRADA®) στην καθημερινή κλινική πράξη.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΛΕ.