Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94452
Τίτλος
Εκτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητα ζωής σε Έλληνες ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 3 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
21 - 2 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΙΓΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΒΛΑ., ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΣΙΑ ΧΡΗ.