Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94458
Τίτλος
Ανοιχτή, πολυκεντρική, ενός σκέλους μελέτη Φάσης 111 για τη συλλογή πρόσθετων δεδομένων ασφάλειας και αποτελεσματικότητας για τα επικαλυμμένα με υμένιο δισκία deferasirox σε aσθενείς που ολοκληρώνουν τη μελέτη CICL670F2201
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 3 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΕ., ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑ.