Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94468
Τίτλος
Μια τυχαιοποιημένη, διπλά - τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων, πολυκεντρική μελέτη της πρεγκαμπαλίνης ως συμπληρωματική θεραπεία σε παιδιατρικούς και ενήλικες ασθενείς με πρωτοπαθείς γενικευμένες τονικοκλονικές κρίσεις.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
19 - 10 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΣ.