Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94473
Τίτλος
Μελέτη επέκτασης RAINBOW: μελέτη επέκτασης για την αξιολόγηση της μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της ρανιμπιζουμάμπης συγκριτικά με τη θεραπεία λέιζερ για τη θεραπεία πρόωρων νεογνών με αμΦιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 8 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2023
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΤΑΥΤΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ., ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ., ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ.