Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94491
Τίτλος
Μη Παρεμβατική Μ ελέτη Κοορτής για τη Διερεύνηση της Διαχείρισης της Συνταγογράφησης Σερτινδόλης σε πραγματικές συνθήκες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 1 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΙΜ.